1 | 2 | 3

CO TO JEST PZL NAWIGACJA?

PZL Nawigacja to komórka wydzielona z PZL-u, która specjalizuje się w doradztwie strategicznym z dziedziny wprowadzania na rynek nowych marek. Zatrudnia doświadczonych planerów strategicznych.
W ciągu ostatnich lat PZL Nawigacja z sukcesem tworzyła koncepty i strategie wprowadzenia na rynek lub pomagała następującym markom: PZU, Plus, Białowieski Zdrój, Irving Tea, Frugo, Hochland, Masmix, Masło Roślinne, Isover, Makarą, Żywiec, Tatra, Serenada, Old Poland, Terra Mare, Zeke i Mohito.

W czym PZL Nawigacja jest lepsza?

Wprowadzanie nowych marek to długotrwały proces, który zaczyna się na poziomie badań konsumenckich i analiz rynkowych, a kończy ATLową, bądź BTLową kampania launchową. Po zamknięciu prac analitycznych i stworzeniu założeń strategii planerzy PZL Nawigacja ściśle współpracują z zespołem kreatywnym. Dzięki temu proces narodzin marki nie zostaje radykalnie przerwany przez przekazanie go z agencji strategicznej do agencji kreatywnej. Strategia i kreacja stanowią harmonijną całość, nie trzeba niczego tłumaczyć, interpretować i wymyślać na nowo. Klient nie słyszy, że "to miało być trochę inaczej...", pełna odpowiedzialność spoczywa na nas.